image_pdfimage_print

Är du där du vill?

Har du upptäckt att det inte blev som du ville? Har du det arbete du önskar? Lever du i rätt relation? Vågar du prova våra enkla steg?   Steg 1 handlar om att du tar reda på var du är i ditt liv just nu, gå igenom vad du har i bagaget var du vill vara, vad är det...

läs mer

Mirakel = små frön man sätter

Det är dina tankar och energier som ger resultat! När vi fokuserar och gör det vi ska, då gror de små fröna som vi sätter och de får näring vilket gör att vi också når våra mål! Det spelar ingen roll vad målet är - bara vi har rätt fokus! Underverk är inte en religiös...

läs mer

Dina starka sidor

Här kommer en övning som du kan använda som hjälp när du vill börja arbeta på dina starka sidor, ta fram dem mer för att de ska hjälpa dig att ta dig vidare på din resa i din egen personliga utveckling.   Vilka egenskaper hos dig och ditt sätt att vara tycker du...

läs mer

Medberoende

Termen ”medberoende” härstammar från engelskans ”codependency”  – ett begrepp som började användas 1979 som definition på de personer som lever nära eller med en missbrukande person. I början var begreppet knutet till anhöriga till alkoholister och narkomaner och som...

läs mer

Hur och varför knyter det sig?

Varför knyter det sig i magen ibland? Hur har vi det med vår tillit egentligen? Hör det samman med vår självkänsla? Vad är det som gör att den brister ibland? Du vet, när man försöker leva sitt liv som man vill och ska försöka få ihop vardagen. När den där känslan,...

läs mer

Övningar för att minska stressen

Jag bloggade lite om stress och eftersom jag arbetat mycket med hypnoanalys och hypnos vet jag att andningen är oerhört viktigt varför jag ville delge några enkla övningar som har att göra med andningen att göra. Övningarna kan vara bra när man arbeta med sig själv, ...

läs mer

Dear stress, lets break up!

Stress är ett oönskat känsloläge där vi inte har tillgång till hela sig själv eller sina sinnen. Det finns olika lägen eller grader av stress men det finns ett önskat läge dit vi alla borde sträva mot - ett läge där vi känner oss lugna och där vi kan känna efter vad...

läs mer

De olika rollerna vi spelar

Vi föds rena och hela där vi följer våra instinkter som jag tidigare skrivit om i bloggen som du kan läsa om här och när vi sedan växer upp så formas vi och drivs in i en roll som passar omgivningen och vi jobbar hela tiden med att se vad behöver vi göra för att få...

läs mer

Våra behov

Maslows behovstrappa  är en modell som förklarar hur vi prioriterar våra behov. När vi föds har vi prioritet på första steget i vår trappa - mat på bordet och vi arbetar oss uppåt på stegen under åren som går även om det är så att alla når inte det sista trappsteget...

läs mer

Våra drivkrafter

Vi har alla olika drivkrafter som tar oss till olika situationer där vi göra våra val. Vad är det som gör att vi gör de val vi gör, vad är det som är viktigt i våra liv, vart vill vi? Vad är vårt önskeläge? Hur tar vi oss dit? Det finns olika faktorer som driver oss...

läs mer

Användarvillkor | Integritetspolicy