image_pdfimage_print

Har du upptäckt att det inte blev som du ville?

Har du det arbete du önskar? Lever du i rätt relation?

Vågar du prova våra enkla steg?

change1

 

Steg 1 handlar om att du tar reda på var du är i ditt liv just nu, gå igenom vad du har i bagaget var du vill vara, vad är det som inte fungerar och då får du göra en nulägesanalys och därmed också sätta de mål och det ska vara mål som är mätbara. Du får skriva ner målen och de ska skrivas i nutid var du har blockeringar och titta på vad du valt att vara med om  dvs din livslinje och jobba dig genom den. Du tittar på var du befinner dig i dag och vilken förändring du vill ha.

Fatta ett beslut om förändring!

När du kommit så långt – då kör vi!

Steg 2 handlar om att du skapar en handlingsplan för att börja jobba dig mot målet och här fokuserar vi på ett antal olika metoder, övningar och samtal för att få fram exakt det du vill ha in i planen. I detta steg tittar på var du vill vara efter förändringen, sätta mål och känna efter, ta reda på vad du vill ha i ditt liv. Ta reda på vad du bör välja bort och vad du vill välja in i ditt liv. Vad accepterar du? Vad vill du inte ha i ditt liv?

riktningsbild

Steg 3 Här handlar det om att ta action! Röra sig mot målet och det är här du agerar enligt handlingsplanen som sattes upp. Agera! Ta action!

Här tar du reda på hur du ska arbeta för att ta dig i mål. Vad krävs, hur ska du agera när du trillar i fällorna som du hamnar i?

 

 Bestäm vart du vill!

vagval

Vi kombinerar olika metoder, beroende på dina önskemål och behov, för att hjälpa dig med din personliga utveckling. Vi kan träffas personligen eller ha kontakt på distans via e-mail och telefonkonsultationer.

Du är välkommen med frågor och önskemål så att vi tillsammans kan ta fram ett koncept som passar just dig.

streck

 

Användarvillkor | Integritetspolicy