image_pdfimage_print

Termen ”medberoende” härstammar från engelskans ”codependency”  – ett begrepp som började användas 1979 som definition på de personer som lever nära eller med en missbrukande person. I början var begreppet knutet till anhöriga till alkoholister och narkomaner och som så många andra, har jag alltid förknippat medberoende med detta. Jag har förstått att så är det inte. Idag vet vi att medberoende finns i alla former av missbruk och dessutom att de flesta av oss är medberoende på ett eller annat sätt. Begreppet används för de som är anhöriga till människor som har andra missbruk än just alkohol och narkomaner som tex matmissbruk, shopping, läkemedel, data/internet/spel/, porr/sex, arbete, tv, träning.

Jag kan se att missbruket och medberoendet finns/har funnits med i olika former och att det är en obalans.

Det finns många olika missbruk som sagt och matmissbruk tex är vanligt idag – att vi äter för lite eller för mycket för att fly eller för att ”straffa” sig själv. Data och kontrollera mail t.ex. är en stor del i mångas arbeten idag, sociala medier och vi ”Måste” hålla oss uppdaterade om vad som händer hos alla andra vilket gör att det går lite långt när ”Man” hela tiden måste kontrollera dessa medier.  Man måste vara duktig, inte missa någonting utan ha koll!

Träning likaså, där finns en direkt kopplingen till samma sak, träna mycket och ofta = duktig. Går man in för att jogga fem kilometer tre gånger i veckan så räcker det snart inte utan det blir mer och mer, oftare och oftare.

Medberoende anpassar sig till en sjuk situation och att den kräver någon slags identitet med sin egen självbild och det är så att medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då vi lever i ett fenomen där vi nte kan se klart på vad som är ”mitt” eller vad som är ”andras” ,att vi inte klarar av att bearbeta så vi integrera den i sin personlighet, utan istället anpassar sig till den.

Medberoende är när vi låter andra människors beteende påverka oss utan att vi egentligen reflekterar på det från början. Det är som att vi varit helt upptagna av att få kontroll, känt behov av att  ”hjälpa” och ställa upp och vi kan se/förstå att i anknytningen har vi skapat/fått/ärvt ett behov av att få känna sig behövd och när någon behöver oss har så känner vi oss att vi är bra, duktiga och att ”jag” kan, att jag är att lita på, jag ordnar, jag fixar och har också då naturligtvis känt kontroll dvs. att ”jag” kunnat på något sätt kontrollera den andra människans beteende.

Medberoende kan innebära att man har vårdnadshavare som lägger huvudvikten på att följa strikta regler istället för att bygga varm känslokontakt och ge mänsklig värme och tillit.

Jag har tittat på nätet lite på vad medberoende handlar om i andras värld och jag har hittat:

”Medberoende har sina rötter i barndomen. Barn som växer upp i en dysfunktionell familj av något slag,  får inte lära sig att sätta sunda gränser. Detta leder antingen till ett gränslöst beteende där man låter andra människor styra en, eller också är rädslan så stor att man sätter upp en ogenomtränglig mur omkring sig. Detta är en grupp ”glömda barn” som behöver uppmärksammas mera och få det stöd de behöver.”

Vidare läser jag ”Medberoende är också ett inlärt beteende som kan vandra vidare från en generation till en annan. ” och detta kan jag se att jag överfört precis i rakt nedstigande led!

Det är intressant att läsa och jag håller fullt med om det jag läser eftersom jag arbetar mycket med anknytningen och präglingarna hos oss,  jag vet också att det är så att en medberoende personlighet som  avbryter sitt förhållande med en person som är medberoende söker sig ofta till annan problemperson där medberoendet upprepas i någon form. Så fortgår det tills man ändrar sitt beteende och det kan vara riktigt tufft och jobbigt att arbeta sig igenom det men det finns hjälp att få för de som vågar se och förstå att de är medberoende.

Vi har utarbetat ett verktyg att arbeta med detta hos oss så är någon intresserad av att veta mer så är det bara att inboxa.

 

underskrift

 

 

Användarvillkor | Integritetspolicy