image_pdfimage_print

Vi har alla olika drivkrafter som tar oss till olika situationer där vi göra våra val. Vad är det som gör att vi gör de val vi gör, vad är det som är viktigt i våra liv, vart vill vi? Vad är vårt önskeläge? Hur tar vi oss dit?

Det finns olika faktorer som driver oss att agera såsom vi gör, vi arbetar på dagarna för att drivkraften ofta är lönen – vi måste få in lönen för att ha möjlighet att få mat på bordet och tak över huvudet.
Våra drivkrafter finns där bara, vi har olika erfarenheter tex som påverkar oss i dessa krafter. Det kan vara så att vi har varit med om någonting som barn som gör att vi känner/tänker och bestämmer oss för att ”så ska jag aldrig mer ha det” eller ”det där ska jag aldrig utsätta ………..för någonsin”. Vi strävar alltid efter att nå det som känns bra och meningsfullt. Det är också olika för olika människor, vi har olika saker som vi anser är viktiga för oss. Om vi arbetar utifrån vår egen drivkraft skapar vi trygghet och vi känner oss tillfreds. Vi har värderingar som hör ihop med vår historia ofta och det är en strävan med drivkraften som hjälp som gör att vi jobbar framåt för att nå dit vi vill

 

önskan

Ofta är det också så att vi känner inte till vad våra drivkrafter är vilket kan vara bra att reflektera över
Det kan vara en kraft i att känna till sina drivkrafter eftersom om man med insikt om sina drivkrafter kan man genomföra förändringar i snabbare takt, nå sina mål. En övning kan vara att försöka identifiera drivkraften i de olika delarna i sitt liv.

I ditt arbetet kan det tex vara

  • Egenansvar
  • Status
  • Pengar
  • Makt/inflytande
  • Behov av bekräftelse
  • Självförverkligande
  • Framgång

Sätt upp olika delar i ditt liv och ta reda på drivkraften och varför det är viktigt för dig.

 

Drivkrafter/behov                                     Varför är det viktigt

_______________                               _________________

_______________                               ________________

_______________                               _________________

 

underskrift

 

 

 

Användarvillkor | Integritetspolicy