image_pdfimage_print

Sömn är en av de mest betydelsefulla av mänskligt beteende och upptar ungefär en tredjedel av människors liv.

      Sömn är en process som hjärnan kräver för att fungera korrekt.
Långvarig sömnbrist leder till allvarlig fysisk och kognitiv försämring.

Det finns flera olika typer av sömn som skiljer sig både kvalitativt och kvantitativt. Varje typ av sömn har unika egenskaper, funktionella betydelse och regleringsmekanismer.

Sömnens funktioner : De flesta drar slutsatsen att sömn tjänar en återställande funktion och verkar vara avgörande för hela vårt väsen.

Sömnkrav : – Vissa personer sover/behöver färre än 6 timmars sömn varje natt för att fungera. en del  sover/behöver mer än 9 timmar varje natt för att fungera. De som sover längre har fler REM-perioder och snabbare ögonrörelser (REM) än de som sover mindre antal timmar.

Sömnproblem : – Sömn regleras av flera grundläggande mekanismer, och när det uppstår obalans i systemet/kroppen uppstår sömnstörningar. Sömnsjukdomar är ohälsosamma och kan vara rent farliga om de kvarstår över tid.  Har man t.ex sömnapné kan det bidra till allvarliga tillstånd som hjärtsvikt och stroke. Sömnproblem är ett allvarligt och kan bli ett livshotande tillstånd som inte bara drabbar den sömniga individen utan också hans eller hennes familj.

Sömnstörningar ger  störningar i sömnkvaliteten kan ställa till besvär om den inte fungerar som den ska.

Sömnlöshet: – Detta kännetecknas av oförmåga att somna eller flera uppvak under natten alternativt vakna för tidigt på småtimmarna med svårigheter att somna. Sömnlöshet kan vara ett oberoende tillstånd, eller det kan vara kombinerat med en andra störningar och det är viktigt att hitta problemet.

Det finns olika sömnstörningar och anledningarna kan naturligtvis vara många och under en behandling tar vi hänsyn till hela individen och ordinerar homeopatiska medel utifrån var och en.

 

Användarvillkor | Integritetspolicy