image_pdfimage_print

Vikten av att ha en bra sömn och få återhämtning under natten

Sömn är en av de mest betydelsefulla av mänskligt beteende och upptar ungefär en tredjedel av människors liv.       Sömn är en process som hjärnan kräver för att fungera korrekt. Långvarig sömnbrist leder till allvarlig fysisk och kognitiv försämring. Det finns flera...

Orsak till symptom

Homeopati är ett läkemedel där vi hanterar orsaken till symtomen. Om du vet att dina symtom började efter en stressig period i ditt liv, kan en homeopat förskriva ett homeopatiskt medel för att hjälpa till att lösa upp det hela. Åtgärderna sker på ett skonsamt sätt så...

Finns det likheter mellan allopati och homeopati?

Konventionell medicin (allopati) och Homeopati – likheter och skillnader Allopati är ”mainstream” medicin. Den använder kemikalier och ett vanligt exempel på en allopatisk medicin är Panodil (paracetamol) – ett läkemedel som används för att minska feber...

Sömn och stress

Stress är runt omkring oss hela tiden. Hur mycket vi klarar av. Överväldigar det oss är det en indikation på vår hälsonivå. Om vi ​​upptäcker att vi inte klarar oss bra med den stress vi stöter på måste vi ändra något vi gör för att optimera vår hälsa. Hur är din...

Homeopatiska medlet Thuja

Thuja – kan vara ett medel för den som har dåligt självförtroende. De som behöver kan behöva det homeopatiska medlet Thuja, ofta är det så att de som behöver thuja kämpar med självförtroende, de känner sig värdelösa och oattraktiva och tror att ingen skulle...

Användarvillkor | Integritetspolicy