image_pdfimage_print

Maslows behovstrappa  är en modell som förklarar hur vi prioriterar våra behov. När vi föds har vi prioritet på första steget i vår trappa – mat på bordet och vi arbetar oss uppåt på stegen under åren som går även om det är så att alla når inte det sista trappsteget men det är hela tiden dit vi strävar.

Det kan vara så att vi också förflyttar oss mellan de olika stegen genom livet vilket beror på våra yttre omständigheter som tex skillsmässa, uppbrott, vi blir arbetslösa, trauman me näven löneökning eller tillskott i familjen.

Våra första trappsteg är behov som motiverar oss alla till nya beteenden eftersom vi ofta tänker på sådant som vi behöver och inte har. Det kan också vara så att vid trauman som tex att mamman/pappan lämnar och överger det lilla barnet av någon anledning/orsak så kan det påverkar barnet under hela denna lilla själs livstid. Det blir en brist i behovet hos det lilla barnet även om det kan knyta an till andra vuxna i omgivningen så påverkar det och en del kan aldrig riktigt nå de högre trappstegen eller att de upplever att de får kämpa mer än andra för att ta ytterligare steg.

 

maslow1

 

Våra grundläggande behov på första steget är mat, vatten, sömn. På andra steget handlar det om säkerhet och trygghet dvs tak över huvudet och vi vill ha en stabilitet i vårt liv för att inte känna rädsla. Det tredej steget handlar om gemenskap med andra och vi börjar leta efter vänner och andra människor att umgås med, barn och kärlek. Fjärde steget handlar om respekten vi får från andra och det har att göra med kompetenser, självförtroendet och behovet av uppskattning. Det sista trappsteget handlar om självförverkligandet och det kan vara behov som hela tiden är föränderliga och här är vi den bästa versionen av oss själva där vi har tillgång till hela  vår potential och till hela oss, till alla våra resurser.

 

 

 

 

 

Användarvillkor | Integritetspolicy