image_pdfimage_print

Jag har under ett par dagar bloggat om kommunikation och framför allt om att Lyssna eller Höra.

Här kommer 2 övningar som tränar förmågan i att vara den goda kommunikatören. Det går ut på att man jobbar två och två, välj vännen, tonåringen eller den du lever med eller den du har närmast för att öva. Den ena i paret lyssnar och den andra pratar i två av övningarna och i två får båda prata och ”lyssna”.

Övning 1
Under en minut pratar en i paret. Ämne får personen bestämma själv. Den andra personen får BARA lyssna. Här är meningen att den som lyssnar ska vara tyst, passiv så till vida att han/hon inte får nicka, humma eller ge annan feedback i samtalet.
Efter minuten är slut byter man roller. Därefter diskuterar man om, hur det var att vara den som pratar och den som lyssnar, när förutsättningarna var som de var.

Övning 2
Byt gärna ut paren, så man får prova med någon annan, helst någon man inte pratar så mycket med annars.
Under två minuter pratar en i paret. Ämne får personen bestämma själv. Den andra personen SKA lyssna aktivt. Den som lyssnar får ge feedback i form av nickningar, humningar, … jag förstår, …jaha.. osv. MEN får inte avbryta den som pratar.
Efter att två minuter har gått, byter man roller. Därefter diskuterar man om hur det var att vara den som pratar respektive lyssnar, när förutsättningarna var som du var.
En fråga att ställa: vilken övning kändes längst, svårast?

Användarvillkor | Integritetspolicy