image_pdfimage_print

Olika sätt att skriva på nätet!

Ett inlägg jag gjorde på www.matchajobbet.se för en tid sedan….

I förra veckan i ett samtal med Nina Jansdotter, hade vi här på Coachning & Utveckling frågeställningar om hur vi ska skriva på nätet för att nå bästa resultat och framgång.

NIna säger:

”Grunden i sociala medier – sociala etikettsregler,

är att bidra med någonting som andra har nytt av”

Vidare berättar Nina att det finns ett antal artikeltyper. Det är bland annat krönikor, debattinlägg, webbartiklar och blogginlägg som vi pratade om.

Debattinlägg

Vad gäller debattinlägg, krävs att skribenten måste vara för eller mot någonting, att personen tar en tydlig ställning till det man väljer att skriva om.

Detta är kanske inte det första man börjar med som nybörjare på sociala medier enl. Nina då det kräver att man kan hantera andras åsikter – är det då så att det är ett starkt inlägg – kan också reaktioner från läsarna bli starka.

Det krävs också, enligt Nina att man även förstår läsarnas synsätt – även om man inte håller med själv.

 

Krönika

En krönika skall bestå av en historia som handlar om den som skriver, en tanke som man vill dela med sig av utifrån det egna personliga tyckandet. Att man driver en tanke framåt.

Det kan vara t.ex. att man berättar någonting om sig själv, en tanke och att skribenten utgår från sin egna personliga tanke, man driver en tanke framåt och det kan tex vara en story om/från barndomen som man sedan kopplar ihop med nuet  dvs man kopplar ihop dåtid och nytid utifrån frågeställningen.

En krönika kan bestå av ungefär 3000 tecken inkludertat blanksteg vilket motsvarar ungefär en A4 sida.

 

Webbartikel

Det vanligaste sättet att skriva på webben är enligt Nina är webbartikel. I webbartiklar länkar man inte gärna till andra sidor.

Här handlar det mer om att skribenten väljer kanske att intervjua någon om någonting och i artikeln och beskriver och berättar skribenten om det som ”expertern” har berättat.

En artikel kan med fördel bestå av en rubrik, ingress där man inleder artikeln för att vidare fortsätta med brödtext. Avsluta gärna med citat och ev tips i punktform.

Blogginlägg

Blogginlägg och är också en vanligt skrivande för webben och här kan det vara lite blandat skrivande enligt Nina som vidare berättar att här kan man med fördel länka till andra sidor, tips och skrifter eftersom det hjälper läsaren att få mer information om det är ett ämne som intresserar läsaren.

”Om man söker arbete inom service, sätt upp en blogg över service,

över upplevelser och intervjua människor inom service för att blogga om det” säger NIna

För att ta del av information i sociala medier, behöver du inte själv delge och skriva mer än du själv vill ”få ut” – det finns fördelar med att ta del av det informationsflöde vi har på internet. Dolda arbeten, tips och råd finns att hämta på många olika medier.

  1. Facebooks alla olika grupper, utan att behöva delge sina egna åsikter
  2. Twitter – där du kan välja att bara föjla och läsa, inte vara delaktig och göra inlägg
  3. Läsa och ta del av bloggar som tar upp ämnen som du är intresserad av

Det finns en mängd olika medier man kan ta del av som kan göra skillnad – det gäller att våga ta in information för att öka nätverkandet, för sin egen del om inte annat.

Slutsatsen jag drar av detta är att om man väljer bort sociala medier pga att man inte vill delge någonting av sig själv, har man också valt bort ett enormt informationsflöde som kan vara till stor nytta i bland annat jobbsök vid arbetslöshet.

Med sociala medier når du många och du har möjlighet att vidga ditt nätverk, utan att egetligen  behöva vara så aktiv – det går bra att ta del av information och börja med att delta passivt för att våga börja ta för sig genom att läsa för att längre fram våga lite mer.

Användarvillkor | Integritetspolicy