image_pdfimage_print

När vi kommunicerar är det inte enbart orden och röstläget det handlar om, det är även rörelser och  vi har alla mikrouttryck som vi använder oss av mer eller mindre medvetet. Vi vill så gärna göra klart för den vi talar med om vad vi tycker och varför det ska vara på ett eller annat sätt och då tar vi fram alla sätt vi känner till. Vi använder olika kanaler för att tydliggöra.

Mikrouttryck  är ett slags ofrivilligt läckage av kroppsliga signaler som  vi sänder ut, miner/mimer som försvinner på en bråkdels sekund, ofta bakom ett leende.

 

talk

Mikrouttryck  är  för övrigt är mycket spännande att studera hos oss själva, hos våra medmänniskor och reflektera över

 Ord och verbal kommunikation

Det kommunikationssätt som vi oftast litar till när vi ska föra över ett budskap är våra ord men ibland så känner vi som mottagare att det inte stämmer det vi hör, det den andra säger känns helt fel även om orden är rätt. Det är också så att ord kan betyda och stå för olika saker hos olika människor vilket också kan göra att vi missförstår varandra.

Vi behöver också ställa krav på både oss själva och omgivningen, berätta var gränserna går, krav på överensstämmelse och acceptans på vad som gäller i dialoger, i grupper och även hemma.  Både som sändare och mottagare har vi filter som består av massor av upplevelser,  antaganden, erfarenheter,  förutfattade meningar och sättet vi är vana att kommunicera på vilket kan göra att det uppstår missuppfattningar.

En bra övning att föra in i sitt vardagsliv är att se till att man får kvitto på det som sägs dvs kontrollera hur mottagaren har uppfattat det man kommit överens om eller budskapet som vi har levererat.
Det kan avstyra risken för konflikter på ett tidigt stadie.

 

streck

Användarvillkor | Integritetspolicy