image_pdfimage_print

Hos de flesta finns en rädsla som gör att det är svårt att komma över hinder – det kan vara rädslan att förlora som är starkast och det kan handla om i princip allting, rädslan att förlora pengar i en investering, rädslan och känslan av att bli påkommen, rädslan att bli utanför och detta handlar bland annat om hur vi är präglade och hur vi angriper/väljer att hantera det som kommer till oss.

Det är viktigt att titta på vad orsaken till rädslan är och tex rädslan för att förlora pengar är ofta stark hos de flesta. Det finns ingen som tycker om att förlora pengar men det är det som skiljer människor åt – de som våga satsa och förlora kan också vinna – de som aldrig vågar satsa kan heller inte vinna och detta gäller allting, inte bara den ekonomiska frågan.

Det är alltså hur man hanterar sin rädsla som är det viktiga i alla frågor, det är det om är problemet inte själva rädslan.

Hindren ser olika ut beroende på vem vi är och vad vi har med oss i vår ryggsäck. Våra beteenden kommer från våra präglingar och kan sätta stopp för oss. Om du vågar se dina hinder som små pekare som visar på vad du måste förändra runt omkring dig, hos dig själv, i din situation får du en rekyl som bara är positiv och du kan lättare ta dig till nästa nivå.

Det är mycket som är kopplat till rädsla och om du ska tillåta dig att våga satsa, är det viktigt att du tittar på vad innebär misslyckande för dig, Vart vill du? Vad ska du satsa på? Vad är det värsta som kan hända? Vad är det bästa som kan hända? Vad är målet? Vad är det som ska göras? Varför ska det göras? Var, när och vem ska göra detta? Kanske framför allt hur ska du ta dig dit?

Det kan vara så att man sitter fast i inre eller yttre hinder och de inre hindren kan vara tex att det finns en inneboede känsla av att inte våga, inte kunna, inte orka eller att man inte vet vad man vill och vad som är rätt. De yttre faktorerna kan vara ekonomin, att man bor för långt bort eller att man inte har fått dagis till barnet ännu.

Men, det går alltid att jobba sig förbi hindren om man är tillräckligt motiverad!

Lära dig att använda de negativa känslorna som en drivkraft och se hur du kan vända dina begänsade tankar till någonting positivt som hjälper dig?

Vill du ha hjälp med att se dina begränsningar och få insikt om dig själv som gör att du tar dig framåt?

 

Användarvillkor | Integritetspolicy