image_pdfimage_print

Thuja – kan vara ett medel för den som har dåligt självförtroende.

De som behöver kan behöva det homeopatiska medlet Thuja, ofta är det så att de som behöver thuja kämpar med självförtroende, de känner sig värdelösa och oattraktiva och tror att ingen skulle älska dem om de visste hur de egentligen var. De vill gärna ”passa in” och gömmer sig bakom en mask eller en fasad för att försöka presentera något som de upplever och tror att andra vill ha, lite som en skådespelare sätter på sig sin roll inför en inspelning. De försöker täcka upp för de brister som de själva har skapat en egen sanning bakom.

När vi tar fram ett medel till en person så är det naturligtvis inte bara det vi tittar på utan vi tittar på vad personen i fråga tycker om att äta, hur hon eller han påverkas av väder, hur huden ser ut, hur personen ifråga sover och hur han eller hon mår, det allmänna tillståndet och vi tar hänsyn till hela människan.

De som behöver thuja kan ha en låg självkänsla med känslor av att man är värdelös och oattraktiv. De har en känsla av att ingen skulle älska dem. De är lite hemlighetsfulla och försöker dölja saker som de tror att andra inte tycker om hos dem. Det kan finnas rädsla för fattigdom bland annat.
Ofta är det värk och besvär på vänster sida av kroppen, har de huvudvärk t.ex så är det ofta vänster sida.
De har ofta sköra naglar, kan ha problem med vårtor eller herpes. De sover ofta på vänster sida och drömmer ibland om att de ska falla från höga höjder.

Detta medel är också ett medel som är indikerat vid vacciner och vaccinskador.

Användarvillkor | Integritetspolicy