image_pdfimage_print

Konventionell medicin (allopati) och Homeopati – likheter och skillnader

Allopati är ”mainstream” medicin. Den använder kemikalier och ett vanligt exempel på en allopatisk medicin är Panodil (paracetamol) – ett läkemedel som används för att minska feber bland annat, som dessutom finns ofta i hemmen.
Det tar ungefär en halvtimme för att den kemiska effekten av panodil att sänka febern. När den lämnar kroppen, återkommer febern och du behöver sedan en ny dos.

De flesta läkemedel som du köper från en apoteket fungerar på detta sätt – de minskar eller tar bort symtomen medan det är i kroppen men när det gått ur kroppen återgår symtomen.

Likheterna mellan de båda metoderna är att båda försöker lindra, bota eller återställa hälsan.

Vad är skillnaden? Homeopati är baserad på ”Lika botar lika”. Till exempel behandlas kronisk diarré av läkemedel som ger förstoppning om de ges till de friska – de ger motsatsen till det symptom som ska behandlas. Förskrivning av motsatser undertrycker bara symtomen under en kort tid och botar dem aldrig riktigt. Så snart effekten av läkemedlet försvinner återgår symptomet eller problemet, ofta i en sämre form eftersom kroppen när kroppen gradvis blir resistent mot dessa läkemedel.

Däremot använder homeopati ”lika botar lika” för att stimulera kroppen att bota sina egna symtom. Medel  väljs för sin läkningskraft och specifika egenskaper för att efterlikna snarare än att motsätta sig symtomen hos personen.
Kronisk diarré, till exempel, skulle behandlas med ett
botemedel som ger diarré om det ges till en frisk person. Detta stimulerar snarare än undertrycker tillståndet.

En annan skillnad mellan allopati och homeopati är att allopati behandlar olika symtom som olika sjukdomar även om de förekommer hos en person. Till exempel om en person kommer med migrän och diarré behandlas personen med två olika allopatiska läkemedel. Homeopaten skulle se dessa problem som en del av en störning som ska behandlas som en tillstånd med ett botemedel i taget.

Slutligen är allopatiska läkemedel farliga jämfört med homeopatiska medel. Eftersom allopatiska läkemedel är kemiskt baserade riskerar patienten för läkemedelsinteraktioner och toxiska biverkningar. Däremot använder homeopati energimedicin  som inte ger kemiska biverkningar, förgiftar eller interagerar med andra mediciner.

 

Användarvillkor | Integritetspolicy