image_pdfimage_print

Oavsett om du ska starta eget eller söka arbete bör du skapa en karriärplanering och här kommer en liten mall som många har börjat med, så det finns en start för att sedan fylla på den.

Karriärplanering handlar om att staka ut en väg mot ett bestämt mål:

–        att göra medvetna val för ditt framtida arbetsliv

–        att ta kontroll över din egen situation

–        att du ständigt ska hålla dig attraktiv med dina tjänser/produkter

Att ta ansvar för sin karriär innebär att du reflekterar över och analyserar din nuvarande situation, fastställer tydliga mål för vart du vill i framtiden och stegvis driver din utveckling mot dem. Hur vill du att din karriär/företag ska utvecklas?

Karriärplanering är en metod för att planera ditt fortsatta yrkesliv oavsett om det handlar om ditt företag eller om du tänker dig som anställd, och den utgår från hela din livssituation. Det handlar om att ta reda på vad du vill och att värdera olika handlingsalternativ. Om du fastställer var du är, och vart du vill, blir det lättare att planera din karriär och att lyckas nå dina mål. Planering är en start – sedan är det dina prestationer och resultat som gör resten.

Öka din självinsikt

Fundera och reflektera över ditt ledarskap utifrån följande punkter:

  • Vem är du?
  • Vad kan du?
  • Vad vill du?
  • Vad bör du lära dig/ta till dig?

Behöver du hjälp? Hör av dig för att se ditt nästa steg!

 

Användarvillkor | Integritetspolicy