image_pdfimage_print

Vi föds rena och hela där vi följer våra instinkter som jag tidigare skrivit om i bloggen som du kan läsa om här och när vi sedan växer upp så formas vi och drivs in i en roll som passar omgivningen och vi jobbar hela tiden med att se vad behöver vi göra för att få våra behov uppmärksammade. Vi tar också gärna till alla medel för att få det vi behöver eftersom våra behov är en drivkraft i sig.

Det finns några olika roller som vi kan välja mellan, det är också så att vi kan vandra mellan rollerna ibland och det kan dels handla om olika relationer dvs vi spelar en roll tillsammans med vår livspartner, en annan med vår chef och en tredje med grannen.

Domaren:

Här sitter vår lilla kritiker som berättar för dig vilken roll du ska använda dig av för att passa bäst in i just den period/situation/tillfälle som du befinner dig i. Det kan var aen pressad och stressad period t.ex. så antar du en annan roll än när du är vän med dig själv och befinner dig där du vill vara.

Är våran inre kritiker som ser till vilken roll du skall spela för att passa in bäst i aktuell situation under en stressad/pressad situation.

Det finns som sagt olika roller och de är:

Offer:

När vi väljer offerrollen tar vi inte ansvar alls för sin egen roll i sammanhanget utan tycker mest synd som sig själv och gärna blir det så att vi skyller på andra – vi skriver om lite för att det ska passa in och ger över ansvaret till andra.

Förövaren:

Väljer vi förövarrollen angriper vi gärna alla andra och ta inte heller här på sig ansvaret för sin egen roll.

Räddare:

Här tar vi gärna över ansvaret för alla andra, vi jobbar som medberoende och ansvaret vi tar är för alla andra men inte sin egen roll.

 

 medber


Träna dig på att se dina roller genom att tex skriva ner en händelse där du känner att du blir frustrerad, arg och ledsen. Skriv ner sedan vad som hände där och då, vad hände med den du delade situationen med? Vilken roll spelade du? Vilken roll spelade den andra personen?

Gör du denna i de olika sammanhang du ”hamnar” i så tydliggör du dina roller så du lättare kan se varför de dyker upp och kan se/förstå att om du tar en roll så blir den upptagen och då tvingas den andra personen att ta en annan roll.

 

 

code

Användarvillkor | Integritetspolicy