Närvaro och trygga barn

Närvaro och trygga barn Det finns numera många studier som både bevisar och motbevisar att barn påverkas negativt att mobilstrålningen. Vi slås dock av en ny studie som säger att småbarn idag blir rejält skadade av sina föräldrars dator och mobilanvändande. Så pass allvarliga störningar i anknytningen påvisas att de likställs med om föräldern hade varit missbrukare. Just det där med att vara en frånvarande föräldrar är bland det värsta man kan utsätta sitt barn för. Fysisk närvaro men mental och andlig frånvaro gör vem som helst orolig. Att små barn idag inte kan knyta an ordentligt pga vårt mediaberoende är sjukt och beklagligt. Gör en check up i ditt eget liv. Hur ofta har du din närvaro riktad till en apparat? Kan du, utan att bli abstinent, minska det? Och varför inte göra en check up där ute. Hur många människor som är närvarande möter du? Hur många sitter med näsan i sin telefon på tunnelbanan? Hur många tittar varandra i ögonen? Att bli sedd och förstådd är det viktigaste för ett barn. Ställd frågor till. Få svar på frågor. Få samtala och lära sig att känslor är viktiga och rätt. Oavsett om du är vuxen så har du ännu alla åldrar boende inom dig. Samma behov att bli sedd och förstådd har du och dina vuxna medmänniskor. Vad gör du åt det? Många frågor….ge dig tid idag att svara på dem.

icoach