Medberoende – kan det hindra oss i vår vardag?

Medberoende

Termen ”medberoende” härstammar från engelskans ”codependency”  – ett begrepp som började användas 1979 som definition på de personer som lever nära eller med en missbrukande person. I början var begreppet knutet till anhöriga till alkoholister och narkomaner och som så många andra. Så är det inte. Idag har har vi förstått att medberoende finns i alla former av missbruk och dessutom att de flesta av oss är medberoende på ett eller annat sätt. Begreppet används för de som är anhöriga till människor som har andra missbruk än just alkohol och narkomaner.

Några exempel kan vara:

  • Matmissbruk
  • Shopping
  • Läkemedel
  • Data/internet/spel/
  • Arbete
  • Tv
  • Träning

Det handlar om att man har en oblans och det är till och med i många fall så att man kan gå så långt att kalla det ett dysfunktionellt beteende och/eller dysfunktionell familj/person.

Matmissbruket finns många och är vanligt, endera– äter för lite för att inte säga ingenting alls i vissa lägen, för att i nästa läge, äta mycket och ofta.

Shopping dvs att man inte blir glad, nöjd och tillfreds om man inte får köpa saker/tjänster

Läkemedel, vilket kan vara allt från treo till sömntabletter och även ”tyngre” läkemedel och att det känns som att man har värk om man inte får treo, kan inte sova om man inte tar en sömtablett även om man inte ens försökt.

Data och kontrollera mail och telefoner har blivit ett stort missbruk hos många och i extremfall kan det vara så att de gör nästan ingenting  för det finns ingen tid över, de ”måste” kontrollera mailen för att inte missa något, ville inte vara dålig vilket i sig där, just då, betydde att jag inte ville uppfattas som att jag var lat och inte arbetade, för arbetar jag så fanns det inbyggt att jag var duktig.

Arbete är det många som missbrukar och med det menas tex att man arbetar för mycket, man kan inte säga nej, man sätter inte gränserna som krävs för att man ska må bra.

Träning likaså, många tränar  mycket och ofta vilket många drar ett likhetstecken med att vara duktig.

 

Medberoende anpassar sig till en sjuk situation och att den kräver någon slags identitet med sin egen självbild och vi vet att medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då vi lever i ett fenomen vi inte kan se klart på vad som är ”mitt” eller vad som är ”andras”

Att vi inte klarar av att bearbeta så vi integrera den i sin personlighet, utan istället anpassar sig till den så min tes är att självfallet hindrar detta medberoende oss i vår vardag på olika sätt. Det kan ställa till massor av trubbel, det kan göra att vi inte tar oss till nästa nivå, tar nästa steg och helt enkelt stannar kvar i det vi är i hela tiden och kanske är det också så att vi tar ett steg tillbaka om vi inte tillåter oss att jobba med medberoendet!

Det är ett känt begrepp att om man inte tar ett steg framåt så tar vi två tillbaka och det är kanske inte det vi är ute efter i vår egen utveckling oavsett om det handlar om privata planet och personlig utveckling, i vårt företagande eller i relationer till andra.

Vad tror ni?

 

___________________________________________________________________