Känslorna styr

Våra känslor  berättar exakt vad vi behöver! Våra tankar säger vad vi behöver göra för att nå det också!

Vad är det som styr dina handlingar och vad är det som begränsar dig i det du vill föra in i ditt liv?

Väljer vi alltid den enklaste vägen? Eller den väg som vi känner till – där vi redan vet resultatet? Eller vågar vi sticka ut och lyssna på oss själva och utifrån detta agera? Vad är det värsta som kan hända?

Hur kan man göra för att bryta ett mönster? Är det så enkelt att bara tänka annorlunda eller sitter det i sedan lång tid tillbaka?

Det kan det göra är min fasta tro. Många av oss har fått veta från barnsben att vi måste prestera hela tiden, är man inte ”duktig” på att göra läxor, rita, gå upp i tid, anpassa sig som barn och vara tyst eller vad det nu kan vara så är det så hjärnan tänker även när vi är vuxna och bör kunna ta eget ansvar – detta gör att det blir ett hästjobb för att berätta och ge hjärnan nya instruktioner!

Vad tror du?