Frevensterapi

Med ett unikt instrument scannar vi av kroppen för att finna obalanser, vi använder en frekvensmaskin som scannar med impulser för att känna av, läsa av och korrigera obalanser. Vi kan därmed se brister på vitaminer, mineraler och tillskott som behövs för att kroppen ska komma igång och arbeta/läka sig själv, helt naturligt.

Vi mäter frekvenser i kroppen och i hela ditt energifält.  Först testas du genom att instrumentet scannar av 11.000 punkter i kroppen, stämmer av informationen och jämför med referensvärden.
Allting som lever har någon form av energi som vi kan mäta i frekvenser. Man kan göra skillnad på höga frekvenser och även låga. De låga frekvenserna ka vara virus, bakterier, ågnest, rädsla och symptom som vi inte mår bra av. De höga frekvenserna är det vi mår bra av som bland annat glädje, kärlek, lycka, häsla, välmående, gemeskap och allt som tillför någonting bra i livet.

Vid obalanser kan vi se till att påminna kroppen om och träna upp den till att hitta tillbaka till rätt nivåer genom att behandla via instrumentet.
Frekvensmedicin är framför allt bra för att balansera upp stress i hela kroppen. 80% av alla sjukdomar har kopplingar till stress.
Under en balansering påminner vi kroppens hela ditt system dvs det endokrina, nerverna, hjärt-och kärl, chakran bland annt om hur de ska jobba och skapar balans. Därmed skapar vi bättre förutsättningar för att din kropp ska kunna kommunicera och fungera som en helhet. Vi stärker immunförsvaret, tar ner stressnivån.

Vi kan se virus, bakterier, svamp och parasiter som kroppen belastas med.

Vi kan alltså justera obalanser som skapar olika icke-önskvärda symptom- eller trigga igång kroppens självläkande processer. Det vi kallar sjukdom är egentligen bara stopp på flöde. När din kropp och själ får de rätta förutsättningarna och hjälp den behöver så kan den reparera sig själv.

Det fungerar så att med samma frekvens som t.ex bakterien har, jobbar frekvensmaskinen i för att reducera och till sist ta bort bakterien. Vi scannar av hela kroppen och kan på så sätt läka ut obalanser och på så sätt kan vi se alla brister och obalanser varpå vi behandlar det mest akuta och därefter uppföljningsbehandlingar.

Första besök inkl. flera olika scanningar vid samma tillfälle, analyser och behandling tar ca 1,5-2 timmar.

När vi går igenom din hälsostatus scannas hela kroppen av.

Det vi bland annat får fram är en analys av:

 • organ och system

 • andningssystem med lungor och bronker

 • endokrina systemet

 • genitala delar och urinvägar

 • reproduktionsorgan

 • hjärta och blodkärl

 • lymfsystem

 • mag och tarmkanaler

 • matspjälkningssystemet

 • muskler och rörelseapparaten (kotor, leder m.fl)

 • nervsystemet med hjärnan

 • syn och hörselorgan

 

Områden som vi ofta jobbar med är:

 • Sömnproblem

 • Utmattning/Utbrändhet

 • Vitaminer, mineraler, aminosyror etc.

 • Inflammationer

 • Smärta

 • Allergier och matintoleranser

 • Virus, bakterier, svamp och parasiter