Fördomar – hindrar det dig?

Fördomar

Att bli medveten om sina egna fördomar, är ett första steg mot att förstå sig själv och andra.

Fundera ut minst 10 olika fördomar du har och skriv upp dem. Det kan vara fördomar om olika åldersgrupper, yrkeskategorier, dialekter, manligt, kvinnligt o.s.v.

Är fördomarna gripna ur luften eller kan det ligga någon faktagrund bakom? Fyller fördomarna någon funktion?

Kom på några fördomar du har om dig själv. Det kan handla om mentala hinder du sätter upp för dig själv (jag klarar inte det här för att…) eller fördomar som du tror att andra har om dig.

Vad tror du att andra får för första intryck av dig?

Har du lätt att ändra uppfattning om någon efter ett första möte eller påverkas du mycket av det första intrycket du fått?

Kan en hel nation ha fördomar om sig själv eller andra länder?