För du över din egna negativa känsla på andra?

Projektioner =

Att spegla/överför en egen negativ självupplevd känsla/sinnesstämning på en medmänniska.

Projektion är egentligen bara egen rädsla och det kan vara så att en person projicerar sin svaghet/brist på någon annan. Det kan vara för att få bekräftelse av någon, att man försöker slänga över ”skräp” på någon annan, skylla ifrån sig istället för att se sin egen del i det som händer.

Det är ofta som vi inte förmår att se det i oss själva som vi behöver utveckla för att växa som människor, se till att vi själva skapar ett liv som vi vill ha.

Det kan handla om att vi irriterar oss på någon närstående som inte gör såsom man själv vill att denne ska göra och det kan handla om barn, föräldrar, grannar, arbetskamrater eller livspartners – fråga dig själv om det är något som egentligen har med dig själv att göra och inte alls ligger hos den andra personen! Ofta är det så enkelt att man bara tittar på sig själv – så har man svaret!

Det är när du inte kan se att det är en projektion, att problemet är ditt som det kan bli problem. Du kan aldrig lösa ditt eget drama/irritation om du bara lägger över det på andra och ser att det är den andres fel.

Den verkliga förändringen sker först när du klarar av att se det i dig själv.